Nefrologia i dializoterapia polska

Nefrol. Dial. Pol.

Czasopismo Nefrol. Dial. Pol. ukazuje się od 1997 roku i wydawane jest przez Wydawnictwo Przegląd Lekarski. Publikowane są w nim artykuły oryginalne, poglądowe, opisy przypadków oraz sprawozdania ze zjazdów i kongresów naukowych.

Czasopismo odgrywa istotną rolę w działalności edukacyjnej dla dynamicznie rozwijającego się środowiska nefrologicznego.