SPIS TREŚCI
RAPORT

133-140
A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski, P. Rutkowski, G. Korejwo, R. Gellert
Aktualny stan leczenia nerkozastępczego w Polsce - 2017 r.
Actual condition of renal replacement therapy in Poland in year 2017


PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

141-147
M. Czaplińska, A. Ćwiklińska, E. Wieczorek, B. Kortas-Stempak, A. Kuchta, M. Jankowski, A. Dębska-Ślizień, E. Król
Korzystny wpływ statyn na stężenie apoB, współczynnika apoB/apoAI oraz cholesterolu nie-HDL jako potencjalnych markerów oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych zachowawczo
The beneficial influence of statins on apoB concentration, apoB/apoAI ratio and non-HDL cholesterol as the potential markers of cardiovascular risk in patients with chronic kidney disease treated conservatively


148-152
P. Giza, A. Kolonko, R. Król, S. Sekta, A. Więcek
Przyczyny odstąpienia od przeszczepienia nerki w trakcie procedury typowania do transplantacji
Causes of disqualification of wait-listed potential kidney transplant recipients during matching procedure


153-157
U. Marcinkowska, B. Zabiegaj, H. Kulik
Interakcje społeczne i wsparcie społeczne u chorych leczonych nerkozastępczo metodą hemodializy. Część 2. Profesjonalna i pozaprofesjonalna struktura pomocy udzielanej pacjentom leczonym nerkozastępczo metodą hemodializy
Social interactions and social support among hemodialysed patients. Part 2. Professional and unprofessional structure of help for hemodialysed patients


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

158-161
J. Halicka
Zaburzenia poznawcze i depresyjne u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
Cognitive disorder and depression in patients with end-stage renal disease


162-167
W. Klimm, A. Surowiecka-Pastewka, W. Witkowski, S. Niemczyk
Rola biomarkerów w diagnostyce i profilaktyce ostrego uszkodzenia nerek u chorych po oparzeniach - aktualny stan wiedzy
The diagnostic and prophylactic role of biomarkers in acute kidney injury in burns - a review of current knowledge


PRACE KAZUISTYCZNE

168-172
D. Brodowska-Kania, A. Paturej, E. Kotwica-Strzałek, M. Saracyn, M. Nowicki, S. Niemczyk
Liver manifestation of atypical hemolytic uremic syndrome associated with heterozygous polymorphism c-332T>C in the promoter of the complement factor H gene - case report
Manifestacja wątrobowa atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego związanego z heterozygotycznym polimorfizmem c-332T>C w promotorze czynnika dopełniacza genu H - opis przypadku.