SPIS TREŚCI
WSPOMNIENIE

231-234
Jacek A. Pietrzyk
Wspomnienie o doktorze Williamie Edwardzie Harmonie (1943-2016)
In memory of doctor William E. Harmon (1943-2016)


PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

235-238
Bernadeta Marcykiewicz, Zdzisław Wiśniowski, Małgorzata Iciek, Anna Bilska-Wilkosz, Danuta Kowalczyk-Pachel, Magdalena Górny, Lidia Włodek, Piotr Książek
The effects of lipoic acid supplementation on the estimated glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease
Wpływ suplementacji kwasem liponowym na szacowany wskaźnik filtracji kłębuszkowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek


239-244
Zbigniew Heleniak, Zbigniew Zdrojewski, Ewa Świerblewska, Katarzyna Kunicka, Ewa Aleksandrowicz, Piotr Wiśniewski, Leszek Bieniaszewski, Maria Dudziak, Bolesław Rutkowski, Alicja Dębska-Ślizień
Blokada układu renina angiotensyna aldosteron, a stężenie asymetrycznej dimetylargininy oraz struktura i funkcja lewej komory u pacjentów z białkomoczem niecukrzycowym
The blockade of renin-angiotensin-aldosteron system, the level of asymmetric dimethylarginine and the function and structure of left ventricle


245-253
Krzysztof Cieszyński, Andrzej Kaczmarek, Anna Sowińska, Alicja E. Grzegorzewska
Stężenie sercowej troponiny T w surowicy a wybrane czynniki demograficzne, kliniczne i laboratoryjne chorych leczonych hemodiafiltracją on-line
Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in patients treated with hemodiafiltration on-line

PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

254-257
Joanna Dolipska, Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski
Vascular access- what's next?
Dostęp naczyniowy- co dalej?


258-261
Iwanna Dubczak, Longin Niemczyk
Fizjologia hormonów tarczycy i przyczyny zaburzeń tarczycowych w przewlekłej niewydolności nerek
Physiology of thyroid hormones and causes thyroid disorders in chronic renal failure


262-264
Jacek Roleder, Jacek Małyszko, Jolanta Małyszko
Leczenie nerkozastępcze a koszty
Renal replacement therapy and costs


265-268
Ewa Pikulska-Chrobak, Jakub Wójcik, Roman Kuźniewicz, Ewa Żukowska-Szczechowska, Władysław Grzeszczak, Grzegorz Wystrychowski
Potencjał nefroprotekcyjny doustnych leków przeciwcukrzycowych
Nephroprotective potential of oral hypoglycemic agents


269-272
Małgorzata Banaszkiewicz, Katarzyna Krzanowska, Piotr Jaśkowski, Marcin Krzanowski, Eve Chowaniec, Przemysław Miarka, Władysław Sułowicz
Pacjent po przeszczepieniu nerki ponownie dializowany otrzewnowo
Patient after kidney transplantation returned to peritoneal dialysis