SPIS TREŚCI
WYTYCZNE

37-43
E. Łukaszyk, J. Małyszko, J. Małyszko
Wytyczne dotyczące postępowania klinicznego u pacjentów z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek w stadium 3b lub wyższym (eGFR <45ml/min)
Wytyczne dotyczące postępowania klinicznego u pacjentów z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek w stadium 3b lub wyższym (eGFR <45ml/min)


PRACE POGLĄDOWE - REVVIEW PAPERS

44-47
M. Krajewska, A. Perkowska-Ptasińska
Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek
Minimal change nephropathy


48-53
M. Klinger, A. Perkowska-Ptasińska
Ogniskowe segmentowe stwardnienie kłębuszków nerkowych
Focal segmental glomerulosclerosis - FSGS


54-61
M. Durlik, A. Perkowska-Ptasińska
Nefropatia IgA
IgA nephropathy


62-70
H. Karkoszka, A. Więcek, A. Perkowska-Ptasińska
Pierwotna nefropatia błoniasta. Patofizjologia, morfologia oraz zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia
Membranous nephropathy. Pathofizjology, morphology and recommendations concerning diagnosis and treatment


71-74
A. Perkowska-Ptasińska, K. Ciechanowski
Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenia nerek
Membranoproliferative glomerulonephritis


75-82
B. Walatek, A. Perkowska-Ptasińska, W. Sułowicz
Glomerulopatia C3
C3 glomerulopathy


83-88
B. Bułło-Piontecka, A. Perkowska-Ptasińska
Najczęstsze glomerulopatie wrodzone i dziedziczno-rodzinne u dorosłych
The most frequent congenital and heredofamilial glomerulopathies in adluts patients


89-92
B. Bułło-Piontecka, A. Perkowska-Ptasińska
Rzadko występujące glomerulopatie
Rare appearent glomerulopathy


93-99
I. Idasiak-Piechocka, A. Perkowska-Ptasińska
Toczeń rumieniowaty układowy (TRU)
Systemic lupus erythemadodes


100-104
A. Oko, A. Perkowska-Ptasińska
Zapalenia naczyń związane z występowaniem przeciwciał skierowanych przeciwko cytoplazmie neutrofilów - ANCA
Antineutrophil cytoplasmic antibody associated vasculitis - ANCA


105-108
M. Adamczak, A. Perkowska-Ptasińska
Zespół Goodpasture'a
Goodpasteure's disease


109-114
B. Naumnik, A. Perkowska-Ptasińska
Krioglobulinemia samoistna mieszana
Essential mixed cryoglobulinemia


115-120
A. Pawłowska, A. Perkowska-Ptasińska, T. Stompór
Mikroangiopatie zakrzepowe
Thrombotic microangiopathy


121-126
B. Bułło, E. Król, A. Perkowska-Ptasińska
Twardzina układowa
Systemic sclerosis


127-133
E. Król, A. Perkowska-Ptasińska, A. Oko
Zmiany nerkowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów - wskazania diagnostyczne i terapeutyczne
Kidney involvement in rheumatoid arthritis - diagnostic and management recommendations


134-147
A. Dębska-Ślizień, A. Tarasewicz, E. Król, M. Matuszewski, J. Wierzba, E. Szurowska, A. Żurowska, B. Imko-Walczuk, S. Jóźwiak, E. Radzikowska
Zasady postępowania z chorym z nerkową manifestacją stwardnienia guzowatego. Stanowisko Grupy Roboczej Stwardnienia Guzowatego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
The recommendations for the management of tuberous sclerosis complex patients with kidney manifestation. The consensus statement of Tuberous Sclerosis Complex Work Group of Polish Society of Nephrology


148-181
Streszczenia 12 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w Łodzi
Abstracts of the 12th Polish Society of Nephrology Conference in Lodz