SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

1-6
K. Cieszyński, A. Kaczmarek, M. Paciorkowski, A. Sowińska, AE. Grzegorzewska
Stężenie sercowej troponiny T w surowicy a wybrane czynniki demograficzne, kliniczne i laboratoryjne chorych leczonych wysokoprzepływową hemodializą
Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in high flux hemodialysis patients


7-10
A. Masiak, Z. Zdrojewski, B. Bułło-Piontecka, B. Rutkowski
Przebieg kliniczny ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń z zajęciem nerek w materiale Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
The clinical course of granulomatosis with polyangiitis with renal involvement in material of the University Clinical Centre in Gdansk


PRACE POGLĽDOWE - REVIEW PAPERS

11-15
M. Cackowska, A. Ćwiklińska, E. Król
Zaburzenia metabolizmu i funkcji lipoprotein o wysokiej gęstości w przewlekłej chorobie nerek
Disturbances of high density lipoproteins metabolism and function in chronic kidney disease


16-17
S. Brzósko, A. Rydzewska-Rosołowska, T. Hryszko, B. Naumnik
Dostęp naczyniowy do hemodializy - zasady postępowania
Vascular access for hemodialysis - comprehensive care guidelines


PRACE KAZUISTYCZNE - CASE REPORTS

18-21
K. Tuzim, P. Przetacznik, A. Puzio, D. Bajerczak, I. Baranowicz-Gąszczyk
Wpływ ciąży na przebieg nefropatii cukrzycowej i vice versa u pacjentki z wieloletnią cukrzycą typu 1 - opis przypadku
Influence of pregnancy on diabetic nephropathy and vice versa in patient with long-standing diabetes mellitus type 1 - a case report


22-25
A. Kluska-Jóźwiak, A. Warzywoda, P. Mańkowski, J. Zachwieja
Zaciekanie płynu dializacyjnego do jamy opłucnej u dzieci dializowanych otrzewnowo
Dialysis fluid leakage into the pleural cavity in children peritoneal dialysis


VARIA

26-28
AE. Grzegorzewska
Sprawozdanie z Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Hemodializy w Kuala Lumpur, 13-16.09.2015
Report from the Congress of the International Society for Hemodialysis in Kuala Lumpur, September 13-16, 2015


29-32
J. Ostrowski, B. Rutkowski
52 Kongres ERA-EDTA w Londynie w 2015 roku - podsumowanie udziału polskich nefrologów
52nd ERA-EDTA Congress in London, 2015 - summary of Polish nephrologists participation


33-36
J. Ostrowski, B. Rutkowski
Sprawozdanie z XXII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kołobrzeg 18-20 czerwca 2015 r.
Report on 22nd Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology, Kołobrzeg 18-20 June, 2015