SPIS TRE¦CI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

145-149
M. Ziętkiewicz, A. Kuchta, B. Rutkowski, Z. Zdrojewski
Stężenie lipoprotein o niskiej gęstości zmodyfikowanych oksydacyjnie oraz profil lipidowy u chorych w trakcie steroidoterapii zespołu nerczycowego
Oxidized low-density lipoprotein (oxLDL) concentration and serum lipids profile in patients with nephrotic syndrome treated with steroids


150-160
M. Durlik, M. Głyda, K. Ciechanowski, K. Szamotulska, A. Kawęczyńska-Lasoń
NieInterwencyjne baDanie obsErwacyjne oceniające dAwkowanie Leku CellCept® i ekspozycję na MPA w trakcie terapii immunosupresyjnej w kluczowych okresach po przeszczepieniu narządów miąższowych zgodnie z standardami postępowania w polskich ośrodkach transplantacyjnych –IDEAL
Non-interventional observational study on CellCept® dose and MPA exposure during immunosuppression in key periods after solid organ transplantation according to the standards in Polish transplant sites: IDEAL


161-165
K. Kurowska, M. Weselska
Rola wsparcia a przystosowanie się do życia osób dializowanych
Role of the support versus life adaptation in dialysed patients


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

166-169
A. Miśkiewicz, A. Więcek
Autosomalnie dominujące cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek – ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń związanych z mutacją w genie kodującym uromodulinę
Autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease (ADTKD) - with particular emphasis on disorders associated with a mutation in the gene encoding uromodulin


170-172
G. Kowal, A. Rydzewski, K. Chojak-Fijałka
Zaburzenia siły mięśni oddechowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek dializowanych otrzewnowo
Respiratory muscle strength disorders in patients with chronic kidney disease on peritoneal dialysis


173-175
J. Matuszkiewicz-Rowińska, S. Niemczyk
Zespół wątrobowo-nerkowy - nowy paradygmat patofizjologiczny
Hepatorenal syndrome – a new pathophysiological paradigm


VARIA

176-178
J. Ostrowski, M. Lichodziejewska-Niemierko, W. Sułowicz, B. Rutkowski
12 Spotkanie EuroPD „Wiedza w DO jest kluczem” - Kraków 2-5 październik 2015 r.
12th EuroPD Meeting „Knowledge in PD is the Key” - Krakow, October 2-5th, 2015