SPIS TREŚCI
WYTYCZNE

101-106
M. Nowicki, A. Zawiasa, K. Muras, A. Chlebicka, K. Ziółkowska (tłumaczenie)
Clinical practice guidelines on diagnosis and treatment of hyponatraemia
Diagnostyka i leczenie hiponatremii – wytyczne dla potrzeb praktyki klinicznej


POSTĘPY W DIALIZOTERAPII

107-111
Z. Twardowski
Dzieje tworzenia pierwszego aparatu do codziennej domowej hemodializy*
A creation story of the first machine for quotidian home hemodialysis


PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

112-115
A. Książek, W. Załuska, M. Buraczyńska
Genetic variants of the renin-angiotensin system and cardiovascular disease in peritoneal dialysis patients*
Warianty genów układu renina-angiotensyna i choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjentów leczonych dializą otrzewnową


116-121
J. Przedlacki, J. Buczyńska-Chyl, P. Koźmiński, M. Stopiński, E. Niemczyk, E. Gieglis, P. Żebrowski, E. Wojtaszek, M. Mieczkowski, R. Gawron, A. Podgórzak, J. Wściślak, J. Grochowski, M. Kędzierska, B. Kaczanowska, A. Wyszyńska, Z. Sitkowska-Kurzec, W. Klatko, R. Gellert, D. Daniewska, D. Osuch, D. Stryjewski, M. Świtalski, A. Piotrowski, P. Kędzierski, A. Rydzewski, B. Fiderkiewicz, M. Wypych-Birecka, D. Śliwicka, M. Durlik, M. Grzeszczyk, A. Sokalski, M. Papliński, J. Hartman, J. Imiela, R. Małecki, A. Bolesta, S. Niemczyk, W. Klimm, P. Wierzbicki, J. Gorczyńska, M. Piórecki, S. Gołębiewski, R. Horbacz, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Ocena ryzyka złamań kości u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami – prospektywne badanie obserwacyjne
Assessment of the risk of bone fractures in patients with end-stage renal disease undergoing dialysis – a prospective observational study


122-126
P. Kuczera, K. Kwiecień, M. Adamczak, T. Bączkowska, J. Gozdowska, K. Madziarska, H. Augustyniak-Bartosik, B. Czerwieńska, M. Klinger, M. Durlik, A. Więcek
Ocena centralnego ciśnienia tętniczego i ciśnienia tętniczego krwi w godzinach nocnych u chorych z wybranymi postaciami przewlekłej choroby nerek
Evaluation of central blood pressure and nighttime arterial blood pressure in patients with selected forms of chronic kidney disease


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

127-130
J. Matuszkiewicz-Rowińska, J. Małyszko
Miażdżycowe nadciśnienie naczyniowo-nerkowe 2015
Atherosclerotic renovascular hypertension 2015


131-135
M. Adamczak, A. Maszczyk, A. Więcek
Zaburzenia płodności u kobiet z przewlekłą chorobą nerek
Fertility disturbances in women with chronic kidney disease


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

136-139
M. Jaworska, W. Bentkowski
Leptospiroza, jako przyczyna ostrego uszkodzenia nerek - opis dwóch przypadków klinicznych i przegląd piśmiennictwa
Leptospirosis as the cause of acute kidney injury – two case reports and literature review


140-143
A. Furmańczyk-Zawiska, M. Durlik
Nefropatia towarzysząca zespołowi antyfosfolipidowemu
Antiphospholipid syndrome associated nephropathy