SPIS TRE¦CI
WSPOMNIENIE

111-112
Z. Twardowski
Prof. Karl D. Nolph - Wspomnienie
Karl D. Nolph - In Memoriam


PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

113-116
M. Renke, S. Lizakowski, Leszek Tylicki, P. Rutkowski, M. Wójcik-Stasiak, J. Januszczyk, A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski
The effect of conversion from enteric-coated mycophenolate sodium to mycophenolate mofetil (MMF) among renal transplant patients – comparison of brand name MMF and generic (Myfenax)
Wyniki konwersji leczenia immunosupresyjnego z soli sodowej kwasu mykofenolowego na preparaty mykofenalu mofetylu u pacjentów po przeszczepieniu nerek – porównanie preparatu oryginalnego i generycznego (Myfenax)


117-122
M. Poborczyk, B. Handzelewicz, M. Nowicki
Wpływ zabiegu hemodializy na ciśnienie tętnicze obwodowe, centralne oraz sztywność naczyń u chorych z hipotensją śróddializacyjną
Influence of hemodialysis on peripheral and central blood pressure and arterial stiffness in patients with intradialytic hypotension


123-127
P. Borek, A. Duszyńska, S. Małgorzewicz, M. Chmielewski, B. Rutkowski
Ryzyko utraty masy ciała i stan odżywienia pacjentów hemodializowanych
The risk of weight loss and nutritional status of hemodialyzed patients


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

128-132
A. Rydzewski, A. Rydzewska-Rosołowska
Heparyny jako antykoagulanty w czasie hemodializy
Heparins as anticoagulants for hemodialysis


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

133-136
M. Łątka, T. Drożdż, I. Trzebuniak, J. Sobota, E. Liszka, D. Drożdż
Zastawka cewki tylnej u chłopca z towarzyszącą somatotropinową niedoczynnością przysadki i zespołem Arnolda-Chiari - opis przypadku
Posterior urethral valve in boy with somatotropic pituitary insufficiency and Arnold-Chiari malformation – case report


137-140
M. Południewski, J. Małyszko, K. Kempisty, G. Kobus, H. Bachórzewska-Gajewska, S. Dobrzycki
Wielonaczyniowa, bezobjawowa choroba wieńcowa przyczyną ciężkiej niewydolności serca u chorego w trakcie kwalifikacji do przeszczepienia nerki
Asymptomatic multivessel coronary artery disease causing severe heart failure in patient undergoing qualification for renal transplantation


VARIA

141-148
Z. Fałda
O początkach leczenia schyłkowej niewydolności nerek za pomocą dializ. Część III. Mój pacjent Clyde Shields
About the begining of the treatment of end-stage renal failure by dialysis Part III. My patient Clyde Shields