SPIS TRE¦CI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

1-6
H. Karkoszka, K. Kwiecień, M. Adamczak, M. Szotowska, R. Król, L. Cierpka, A. Więcek
Do exist histo-morphometric differences of glomeruli obtained by pre-implantation needle biopsies of both kidneys obtained from the same donor?
Czy kłębuszki uzyskane metodą przedimplantacyjnej biopsji igłowej nerek pobranych od jednego dawcy różnią się w ocenie histo-morfometrycznej?


7-11
H. Karkoszka, K. Kwiecień, M. Adamczak, M. Szotowska, R. Król, L. Cierpka, A. Więcek
Histo-morphometric analysis of kidneys harvested from deceased donors. Important factor for the future outcome
Ocena histomorfometryczna nerek pobranych od dawców zmarłych. Istotny czynnik rokowniczy


12-17
M. Wajdlich, B. Górczewska, K. Jesionowska, A. Masajtis-Zagajewska, J. Wyroślak, B. Handzelewicz, M. Nowicki
Ocena obaw pacjentów z przewlekłą chorobą nerek związanych z leczeniem nerkozastępczym
Analysis of the concerns related to renal replacement therapy in patients with chronic kidney disease


18-21
P. Edyko, A. Skrzypek-Mikulska, P. Błaszczyński, J. Matych
Żywi dawcy nerek - psychospołeczne czynniki procesu decyzyjnego
Living kidney donors – psychosocial aspects of decission taking process


22-26
K. Panasiuk-Kamińska, A. Załuska, W. Załuska, A. Jaroszyński
Ocena wagi oczekiwanej u pacjentów hemodializowanych z wykorzystaniem bioimpedancyjnego pomiaru stanu nawodnienia z segmentu goleni
Assessment of dry weight in haemodialysed patients using calf-segmental bioimpedance measurement of hydration state


27-31
M. Anna Basińska, M. Waraksa-Wiśniewska, A. Andruszkiewicz
Nastrój jako wyznacznik akceptacji choroby pacjentów dializowanych
Mood as acceptance of illness determinant of dialysis patients


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

32-36
J. Teodorczyk, E. Szurowska, M. Renke, P. Lass
Diagnostic imaging of transplanted kidney
Diagnostyka obrazowa nerki przeszczepionej


37-44
A. Rafalska, M. Krajewska, D. Rukasz, M. Klinger
Kliniczne czynniki ryzyka progresji nefropatii IgA
Clinical prognostic factors in IgA nephropathy


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

45-47
K. Cieszyński, A.E. Grzegorzewska
Powrót do leczenia ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową po utracie czynności nerki przeszczepionej – opis przypadku
Return to the treatment with continuous ambulatory peritoneal dialysis after loss of renal graft function – a case report


48-50
A. Targoński, S. Zięba, A. Prajsner, W. Szewczyk, Z. Lorenc
Pierwotny kostniakomięsak nerki imitujący kamicę odlewową
Primary renal osteosarcoma mimicing a staghorn stone


HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

51-58
Z. Fałda
O początkach leczenia schyłkowej niewydolności nerek za pomocą dializ Część I: W klinice profesora B. Scribnera59-63
J. Ostrowski, B. Rutkowski
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Wrocław, 20-22 czerwca 2013 roku. Podsumowanie
XI Congress of the Polish Society of Nephrology, Wrocław, 20-22 June 2013. Summary