SPIS TRE¦CI
WSPOMNIENIE

135-136
J. Ostrowski, M. Durlik, A. Więcek, B. Rutkowski
Profesor Stanley Shaldon - Wspomnienie
Professor Stanley Shaldon - In Memory


PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

137-139
P. Edyko, E. Majewska
Ocena przydatności cystatyny C do oceny filtracji kłębuszkowej we wczesnym okresie po transplantacji nerki
Evaluation of the usefulness of cystatin C for assessment of glomerular filtration rate in the early post-kidney transplantation period


140-144
K. Gadomska-Prokop, P. Kluge, A. Perkowska-Ptasińska, S. Prokurat, R. Grenda
Wstępna analiza przydatności badania immunohistochemicznego bioptatu nerki i skóry w wykrywaniu chorób kolagenu typu IV
Preliminary analysis of usefulness of immuno-histochemical evaluation of renal and dermal biopsy specimen in diagnosing of collagen IV –related diseases


145-149
A. Gala-Błądzińska, S. Norwicz, M. Grzywa
Polekowe uszkodzenie nerek u pacjentów hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w latach 2005-2010
Drug-induced kidney injury in patients hospitalized at the Clinical Department of Internal Medicine, Nephrology and Endocrinology of the St. Jadwiga Regional Hospital No. 2 in Rzeszow in the years 2005-2010


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

150-152
J. Wajda, M. Kuczera, A. Sikorska–Wieczorek, K. Tomaszek, J. Pająk, M. Żelaźnicka–Wilk, T. Nieszporek, A. Więcek, J. Chudek
Rzadka przyczyna niedokrwistości opornej na stosowanie ESAs u chorego leczonego powtarzanymi hemodializami
Rare cause of anemia refractory to ESAs in a hemodialysis patient


153-155
K. Cieszyński, M. Taterka, A. Kaczmarek, A.E. Grzegorzewska
Ciągła dializa otrzewnowa u chorej z ostrym uszkodzeniem nerek będącym powikłaniem ostrego zespołu wieńcowego z niestabilnością hemodynamiczną - opis przypadku
Continuous peritoneal dialysis in a patient with acute kidney injury as a complication of acute coronary syndrome with hemodynamic instability - a case report


156-158
K. Cieszyński, A.E. Grzegorzewska, K. Bednarek-Rajewska
Gruczolak nadnercza u chorej z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym - opis przypadku
Adrenal adenoma in a patient with long-term hypertension – a case report


HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

159-162
J. Ostrowski, B. Rutkowski
50 Kongres ERA – EDTA W Stambule w 2013 roku – podsumowanie udziału polskiech nefrologów
50th ERA – EDTA Congress in Istanbul, 2013 – summary of polish nephrologist participation