SPIS TRE¦CI
WSPOMNIENIE

47-48
J. Ostrowski, B. Rutkowski, M. Klinger, A. Mastalerz-Migas
Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Steciwko
Memory of Professor Andrzej Steciwko


PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

49-52
J. Błaszak, M. Szołkiewicz, E. Sucajtis, M. Konarzewski, J. Świerczyński, B. Rutkowski
Wysokie stężenie chemeryny w surowicy pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
High serum chemerin concentration in patients with chronic renal failure


53-55
N. Słabiak-Błaż, M. Adamczak, A. Wystrychowski, E. Ritz, A. Więcek
Pharmacokinetics of cyclosporine A, tacrolimus and sirolimus given subcutaneously in normal rats
Farmakokinetyka cyklosporyny A, takrolimusu i syrolimusu podawanych drogą podskórną u szczurów


56-60
K. Pałubicka, M. Kaczkan, S. Małgorzewicz, E. Król, B. Białobrzeska, B. Rutkowski
Ocena wiedzy żywieniowej pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego
Assessment of nutritional knowledge in patients with chronic kidney disease during conservative treatment


61-64
A.J. Strugała, A.E. Grzegorzewska, Z. Niemir, P.P. Jagodziński
Porównanie poziomu transkryptu genu dehydrogenazy 17ß-hydroksysteroidowej typu pierwszego (HSD17ß1) u kobiet chorych na toczeń rumieniowaty układowy (SLE) i kobiet zdrowych
Comparison of 17ß-hyroxysteoid dehydrogenase type 1 (HSD17ß1) gene transcript level in women with and without systemic lupus erythematosus (SLE)


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

65-71
Z. Wańkowicz
Dializa – wczoraj i dziś, przez pryzmat własnych doświadczeń
Dialysis – past and present in the field of own experiences


72-75
M. Wieliczko, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Rola mykofenolanu mofetilu w leczeniu nefropatii toczniowej
Mycophenolate mofetil in lupus nephritis


76-82
Włodzimierz Ratajewski, Jolanta Małyszko
Czasowy dostęp naczyniowy u chorych hemodializowanych
Temporary vascular access in hemodialysed patients


83-87
J. Małyszko
Leki biopodobne - błogosławieństwo czy konieczność w nefrologii?
Biosimilars - blessing or necessity in nephrology?


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

88-91
M. Zalewska-Adamiec, J. Małyszko, Ł. Kuźma, M. Południewski, K. Kochański, S. Dobrzycki
Przezskórna angioplastyka wieńcowa powikłana perforacją naczynia u pacjentki z cukrzycą typu 1 po transplantacji nerki
Percutaneous coronary intervention complicated by coronary artery perforation in female patient with type 1 diabetes mellitus after kidney transplantation


92-94
J. Wartacz, A. Konieczny, A. Hałoń, Z. Hruby, W. Witkiewicz
Guz brunatny u pacjenta ze schyłkową niewydolnością nerek jako rzadkie powikłanie wtórnej nadczynności przytarczyc
Brown tumor in a patient with chronic renal failure as a rare complication of the secondary hyperparathyroidism


95
D. Pajzderski, A.E. Grzegorzewska
An unusual enlargement of thyroid gland (struma class III) accidentally discovered in a woman suffering from cystitis
Znaczne powiększenie tarczycy (wole III stopnia) przypadkowo wykryte u kobiety z zapaleniem pęcherza moczowego