SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

151-155
K. Janda, P. Koźmiński, M. Krzanowski, E. Ignacak, M. Kuźniewski, W. Sułowicz
Przewlekły stan zapalny błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u pacjentów leczonych nerkozastępczo - rola zakażenia Helicobacter pylori
Chronic gastro-duodenitis in patients on renal replacement therapy - the role of Helicobacter pylori infection


156-160
E. Zbroch, J. Małyszko, D. Maciorkowska, M. Myśliwiec
Ocena wskaźnika masy ciała (BMI) u chorych hemodializowanych
Body mass index in hemodialysis patients


161-163
E. Koc-Żórawska, J. Małyszko, J.S. Małyszko, M. Myśliwiec
Ocena stężeń midkine u pacjentów po zabiegu transplantacji nerki
Midkine levels in kidney allograft recipients


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

164-171
A. Chamienia, A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski
Optymalizacja leczenia nerkozastępczego przy pomocy przeszczepienia nerki
Optimalization of renal replacement therapy by kidney transplantation


172-174
J. Matuszkiewicz-Rowińska, P. Żebrowski
Dlaczego powinniśmy być ostrożni w przepisywaniu środków stymulujących erytropoezę u chorych z przewlekłą chorobą nerek?
Why should we be so careful in prescribing ESA for patients with chronic kidney disease?


175-177
J. Matuszkiewicz-Rowińska, P. Kulicki
Selektywni agoniści receptora dla witaminy D w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych z przewlekłą chorobą nerek
Selective vitamin D receptor agonists in the treatment of secondary hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease


178-180
G. Ostrowski, M. Kościelska
Rozpoznawanie i leczenie niedoboru żelaza w przewlekłej chorobie nerek
Diagnosis and treatment of iron deficiency in chronic kidney disease


181-186
P.K. Kunicki, T. Pawiński
Równoważność biologiczna preparatów generycznych leków immunosupresyjnych - różnice farmakokinetyczne i konsekwencje dla terapii monitorowanej stężeniem leku
Bioequivalence of generic formulations of immunosuppressive drugs - pharmacokinetic differences and consequences for therapeutic drug monitoring


187-189
J. Przedlacki
Współczesne zasady postępowania w osteoporozie
The current principles procedures in osteoporosis


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

190-192
J. Matuszkiewicz-Rowińska, M. Jędras, Z. Shebani, P. Żebrowski, P. Kulicki, J. Przedlacki
Masywna rabdomioliza w wyniku godzinnego ćwiczenia na rowerze stacjonarnym: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Massive rhabdomyolysis after one-hour stationary biking: a case report and literature review


HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

193-196
J. Ostrowski, B. Rutkowski
49 Kongres ERA - EDTA w Paryżu w 2012 roku - podsumowanie udziału polskich nefrologów
49th ERA - EDTA Congress in Paris, 2012 - summary of Polish nephrologists' participation