SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

109-115
B. Rutkowski, A. Dębska-Ślizień, S. Małgorzewicz, M. Majkowicz, M. Dudziak, R. Nowaczyk w imieniu Komitetu Sterującego i Zespołu Badaczy
Ocena jakości życia u chorych przewlekle dializowanych za pomocą dializy high-flux z błoną dializacyjną typu helixon
Evaluation of quality of life in patients treated by high-flux hemodialysis with Helixone membrane


116-119
R. Zwiech, P. Dryja, D. Łacina, P. Nykiel, K. Sęk-Szczepanowska, K. Bratkowska, B. Pietrzak, S. Chrul
Wpływ zmian stężeń sodu w surowicy i gradientu sodowego na międzydializacyjne przyrosty masy ciała u chorych przewlekle hemodializowanych z zachowaną diurezą resztkową i anurycznych
The influence of variations in sodium concentration and sodium gradient on inter-dialytic weight gains in maintenance hemodialysis patients with residual urination and anuric


120-124
R. Zwiech, S. Chrul
Ocena przestrzegania zaleceń terapeutycznych leczenia wtórnej nadczynno.ci przytarczyc cynakalcetem u chorych przewlekle hemodializowanych
The assessment of adherence to cinacalcet prescription refill rates in hemodialysis patients suffering from secondary hyperparathyroidism


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

125-129
M. Miklaszewska, P. Kwinta, J.A. Pietrzyk
Ostre uszkodzenie nerek oraz znaczenie oznaczania stężenia kreatyniny w surowicy w okresie noworodkowym
Acute kidney injury and significance of serum creatinine estimation in the newborn


130-133
M. Klinger
Leczenie niedokrwistości przewlekłej choroby nerek czynnikami stymulującymi erytropoezę, w którym miejscu jesteśmy po 25 latach
Chronic kidney disease anemia treatment with erythropoiesis stimulating agents, where we are after 25 years


134-137
F. Kokot, L. Hyla-Klekot, I. Łoniewski
Kwasica nieoddechowa - niedoceniony element leczenia przewlekłej choroby nerek
Metabolic acidosis - an undervalued therapeutic target in patients with chronic kidney disease


138-142
K. Łabno-Kirszniok, G. Piecha, A. Więcek
Nowe perspektywy w leczeniu cukrzycowej choroby nerek
New perspectives in the treatment of diabetic kidney disease


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

143-145
J. Głowiński, I. Głowińska, J. Małyszko, A. Lisowska, M. Myśliwiec, M. Gacko
Kardiotoksyczność przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ
Cardiotoxicity of arteriovenous fistula for hemodialysis


VARIA

146-150
J. Ostrowski, Z. Fałda, B. Rutkowski, W. Sułowicz
50 LAT KRAKOWSKIEJ DIALIZOTERAPII. PODSUMOWANIE KONFERENCJI ERA-EDTA "PROGRESS IN NEPHROLOGY AND TRANSPLANTATION"
50 YEARS OF DIALYSIS TREATMENT IN KRAKOW. SUMMARY OF ERA-EDTA CONFERENCE .PROGRESS IN NEPHROLOGY AND TRANSPLANTATION.