SPIS TRE¦CI
HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

51-61
W. Sułowicz, M. Krzanowski, M. KuĽniewski
Historia rozwoju nefrologii i dializoterapii w Krakowie
History of the development of nephrology and dialysotherapy in Cracow

62-64
W cieniu 50-lecia ...
In a shade of the 50th Anniversary ...

PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

65-68
W. Bryzik-Wiechowska, D. Klein, S. Rotkegel, J. Chudek
Zastosowanie roztworu taurolidyny z heparyn± do zamykania cewników tunelizowanych w profilaktyce zakażeń odcewnikowych u chorych hemodializowanych
Use of taurolidine/heparine catheter lock in the prevention of catheter-related bloodstream infections in hemodialysis patients with tunnelled catheters

69-74
E. Durska-Wasilewska, Z. GoĽdzik, M. Nowicki
Czynniki ryzyka hipotensji ortostatycznej u chorych przewlekle hemodializowanych
Risk factors of orthostatic hypotension in chronic hemodialysis patients

75-79
K. Wyskida, D. Klejn, L. Sadowski, P. KoĽmiński, J. Ciepał, G. Hudziak, S. Rotkegel, S. Tochowicz, M. Rowiński, M. Arendt-Królikowska, A. Uba, J. Chudek
Czynniki wpływaj±ce na złe wyrównanie zaburzeń gospodarki fosforanowej u chorych z przewlekł± niewydolności± nerek leczonych powtarzanymi hemodializami
Factors affecting the poor phosphate control in hemodialysis patients with end stage chronic kidney disease

80-84
M. Mieczkowski, K. Le¶niak, M. Dębowska, P. Żebrowski, S. Niemczyk, K. Giers, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Modelowanie stężenia potasu w czasie hemodializy u chorych ze schyłkow± niewydolności± nerek - badanie pilotażowe
Potassium modeling during hemodialysis in patients with end-stage renal disease - a pilot study

85-88
Z. Heleniak, B. Białobrzeska, B. Rutkowski
Ocena wiedzy nefrologicznej u uczestników Światowego Dnia Nerek w latach 2010-2011 w ośrodku gdanskim
The assessment of nephrological knowledge of participants of World Kidney Day in Gdansk Center in 2010 and 2011 year

89-97
I. Ogarek, D. Drożdż, E. Wierzchowska-Słowiaczek, J. Kwinta-Rybicka, K. Wilkosz, A. Moczulska, K. Zachwieja, Z. Stec, M. Miklaszewska, T. Drożdż, J. Pietrzyk
Leczenie dzieci ze steroidoopornym zespołem nerczycowym - doświadczenia jednego ośrodka na podstawie wieloletniej obserwacji
Treatment of steroid-resistant nephrotic syndrome in children - a single center long term follow-up experience

PRACE POGLˇDOWE - REVIEW PAPERS

98-105
A. ¦więtochowska, J. Małyszko
Ostre uszkodzenie nerek (ONN) wczoraj, dziś¶, jutro...
Acute kidney injury (AKI) yesterday, today, tomorrow ...

PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

106-108
W. Ratajewski, J. Małyszko
Przebicie żyły biodrowej wspólnej prawej cewnikiem do hemodializ - opis przypadku
Perforation of the common iliac vein by hemodialysis catheter - a case report