SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1-5
E. Zbroch, T Hryszko, J.Małyszko, M. Myśliwiec
Stężenia witaminy D u chorych leczonych nerkozastępczo
Vitamin D concentration in patients on renal replacement therapy

6-10
R. Zwiech, P. Dryja, D. Łacina, P. Nykiel, K. Sęk-Szczepanowska, K. Bratkowska, B. Pietrzak, S. Chrul
Wpływ alfakalcydolu na skuteczność leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc cynakalcetem u chorych przewlekle hemodializowanych
The influence of alfacalcidol on secondary hyperparathyroidism treatment efficacy in hemodialysis patients receiving cinacalcet

11-14
D. Włodarek, D. Głąbska, J. Rojek-Trębicka
Ocena wiedzy żywieniowej, związanej z praktycznym zastosowaniem diety niskobiałkowej, pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie przeddializacyjnym
Assesment of the nutritional knowledge, associated with low-protein diet following, of predialysis patients with chronic kidney disease

15-19
Sz. Brzósko, T. Hryszko, M. Myśliwiec
Szczepienia przeciwko grypie wśród chorych dializowanych
Influenza vaccination in dialysis patients

PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

20-23
A. Czyżewska-Buczyńska, Z. Hruby, W. Witkiewicz
Znaczenie podocytów w patogenezie pierwotnych kłebuszkowych zapaleń nerek
Role of podocytes in the pathogenesis of primary glomerulonephritis

24-29
M. Jaroniec, D. Ostalska-Nowicka, M. Nowicki
Genetyka molekularna zespołu nerczycowego
Molecular genetics of nephrotic syndrome

30-35
A. Świętochowska, J. Małyszko
Uszkodzenie nerek w przebiegu wybranych chorób układu sercowo-naczyniowego
Kidney injury in cardiovascular diseases

PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

36-40
M. Zalewska-Adamiec, G. Kobus, H Bachórzewska-Gajewska, J. Małyszko, S. Dobrzycki
Rewaskularyzacja mięśnia sercowego u chorej dializowanej z miażdżycą wielopoziomową - trudne decyzje w okresie wieloletniego leczenia
Myocardial revascularization in a female dialysed patient with multilevel atherosclerosis - difficult decisions in long-term treatment

HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

41-44
J. Ostrowski, B. Rutkowski
48 KONGRES ERA - EDTA W PRADZE w 2011 roku - wkład polskich reprezentantów
48th ERA - EDTA CONGRESS IN PRAGUE in 2011 - Polish representants' contribution

45-49
J. Ostrowski, B. Rutkowski
SPRAWOZDANIE Z XIX KONFERENCJI NAUKOWO - SZKOLENIOWEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGICZNEGO. RZESZÓW, 2 - 4 CZERWCA 2011 r.
REPORT ON XIXth SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CONFERENCE OF THE POLISH SOCIETY OF NEPHROLOGY. RZESZÓW, JUNE 2 -4, 2011.