SPIS TREŚCI
WSPOMNIENIE - IN MEMORY

1-2
S. Czekalski
Profesor Maciej Krzymański
Profesor Maciej Krzymański


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

3-9
B. Rutkowski, A. Dębska-Ślizień, S. Małgorzewicz, D. Świetlik, R. Nowaczyk w imieniu Komitetu Sterującego i Zespołu Badaczy
Ocena czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów przewlekle hemodializowanych przy użyciu dializatorów polisulfonowych i poliamidowych w porównaniu do dializatorów heliksonowych
The evaluation of cardiovascular risk in patients treated by high-flux hemodialysis with Helixone membrane, low-flux dialysis with polysulfone membrane and polyamide membrane

10-15
B. Rutkowski, R. Nowaczyk, P. Rutkowski, P. Mierzicki w imieniu Komitetu Sterującego badania QC vs QL 2010 oraz Zespołu Badaczy
Wyniki badania QC vs QL (jakość opieki vs jakość życia) 2010. Sposób prowadzenia hemodializy i terapii towarzyszącej
Results of the QC vs QL study (Quality of care vs Quality of life) 2010. The way of providing hemodialysis and a concomitant therapy

16-23
B. Rutkowski, R. Nowaczyk, P. Rutkowski, P. Mierzicki w imieniu Komitetu Sterującego badania QC vs QL 2010 oraz Zespołu Badaczy
Wyniki badania QC vs QL (jakość opieki vs jakość życia) 2010. Edukacja pacjentów i jakość opieki lekarskiej
Results of the QC vs QL study (Quality of care vs Quality of life) 2010. Patients' education and quality of physicians' care

24-32
B. Rutkowski, R. Nowaczyk, P. Rutkowski, P. Mierzicki w imieniu Komitetu Sterującego badania QC vs QL 2010 oraz Zespołu Badaczy
Wyniki badania QC vs QL (jakość opieki vs jakość życia) 2010. Ocena parametrów laboratoryjnych
Results of the QC vs QL study (Quality of care vs Quality of life) 2010. Laboratory results

33-38
M. Wajdlich, P. Pietrasik, T. Jarzębski, I. Lewarska, I. Olejniczak, M. Banasiak, A. Lipińska-Ojrzanowska, M. Ojrzanowski, I. Kurnatowska, M. Nowicki
Współpraca z lekarzem i przestrzeganie zaleceń medycznych przez pacjentów w różnych stadiach przewlekłej choroby nerek
Cooperation with the physician and compliance with medical recommendations of the patients in different stages of chronic kidney disease

39-42
B. Biedunkiewicz, L. Tylicki, T. Niewęgłowski, P. Rutkowski, A. Śliwińska, E. Aleksandrowicz, B. Rutkowski
Otwarte, randomizowane, kontrolowane badanie typu cross-over badające wpływ pojedynczego zabiegu dużej autohemoterapii ozonowej na płynność błony erytrocytarnej pacjentów przewlekle hemodializowanych z miażdżycą zarostową tętnic
An open-label, randomized, controlled, cross-over study to investigate the influence of single dose of major ozonated autohemotherapy on erythrocyte's fluidity in the chronic hemodialysed patients with peripheral artery occlusive disease


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

43-52
L. Filipczyk, A. Wystrychowski
Wygaszanie reakcji zapalnej przez pochodne ω-3 i ω-6 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
The resolution of inflammation by ω-3 and ω-6 polyunsaturated fatty acids-derived mediators

53-56
M. Bożentowicz-Wikarek, P. Kocełak, J. Chudek
FGF-23 jako marker upośledzenia filtracji kłebuszkowej
FGF-23 as a marker of impaired glomerular filtration rate


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

57-60
A. E. Grzegorzewska, V. Kaczmarek-Leki
A case of severe long-term secondary hyperparathyroidism (Sagliker syndrome) in a patient treated with intermittent hemodialysis
Przypadek cieżkiej długotrwającej wtórnej nadczynności przytarczyc (zespół Saglikera) u chorego leczonego powtarzaną hemodializą


HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

61-64
J. Ostrowski, B. Rutkowski
47 KONGRES ERA - EDTA W MONACHIUM W 2010 ROKU - osiągnięcia polskich lekarzy
47th ERA - EDTA CONGRESS IN MUNICH IN 2010 - Polish doctors' achievements