SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

53-57
E. Król, P. Czarniak, P. Szcześniak, R. Szubert, R. Magdoń, B. Rutkowski
Co wiemy o progresji przewlekłej choroby nerek? Wyniki programu PolNef 2007
What we know about progression of chronic kidney disease? Results from the PolNef 2007 study

58-62
L. Niemczyk, K. Szamotulska, S. Niemczyk, E. Paklerska, W. Klatko, A. Sokalski, E. Benedyk-Lorens, U. Syta, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Hiperkalemia po hemodializie (HD) i hemodiafiltracja (HDF) - czy jest różnica w efekcie odbicia?
Hyperpotassemia after hemodialysis (HD) and hemodiafiltration (HDF) - is there any difference in rebound effect?

63-66
W. Klatko, S. Niemczyk, L. Pączek, K. Szamotulska, L. Niemczyk, E. Paklerska, K. Kucharska
Ocena aktywności enzymów proteolitycznych oraz CRP u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (SNN) leczonych hemodializą (HD) z użyciem dwóch różnych błon dializacyjnych oraz leczonych hemodiafiltracją (HDF)
Assessment of serum activity of proteolytic enzymes and CRP of patients with end-stage renal diseases undergoing hemodialysis (HD) using two different dialysis membranes and undergoing hemodiafiltration (HDF)


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

67-70
M. Klinger, M. Durlik
Zastosowanie MMF w pierwotnych kłębuszkowych zapaleniach nerek
The role of mycophenolate mofetil in treatment of primary glomerulopathies

71-74
A. E. Grzegorzewska
Zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2, dializa otrzewnowa
Metabolic syndrome, type 2 diabetes, peritoneal dialysis

75-78
K. Kucharska, S. Niemczyk
Metody oceny ilości tkanki tłuszczowej u osób z przewlekłą chorobą nerek
Methods of fat tissue measurement with CKD patients

79-85
K. Romejko-Ciepielewska, S. Niemczyk
Anoreksja u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek, wpływ czynników hormonalnych
Anorexiain patients with chronic kidney disease, hormonal factors influence


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

86-90
I. Baranowicz-Gąszczyk, L. Jóźwiak, A. Bednarek-Skublewska, R. Pietura, A. Książek
Współistnienie kilku powikłań u pacjentki w szóstym miesiącu po przeszczepie nerki. Opis przypadku
Coexistence of several complications, which appeared in patient in sixth month after kidney transplantation. A case report

91-93
M. Jędras, J. Matuszkiewicz-Rowińska, K. Suwalski, D. Włodarczyk, M. Dębowska, G. Styczyński G., K. Ostrowski
Infekcyjne zapalenie wsierdzia o etiologii Escherichia coli powikłane przetoką aortalno-przedsionkową u pacjenta leczonego powtarzanymi hemodializami
Infective endocarditis due to Escherichia coli complicated with aorto-right atrial fistula in a haemodialysis patient


STRESZCZENIA - ABSTRACTS

95-112
Streszczenia - XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 4-6 czerwca 2009 r., Warszawa