SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1-4
S. Niemczyk, J. Matuszkiewicz-Rowińska, A. Sokalski, K. Szamotulska, L. Niemczyk, Z. Sitkowska-Kurzec, M. Gomółka, P. Kulicki, G. Ostrowski
Hiperprolaktynemia u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (SNN) - ocena wyników testu TRH-PRL
Hyperprolactinemia in patients with end-stage renal failure (ESRD) - an evaluation of the thyrotrophin releasing hormone-prolactine test (TRH-PRL Test)


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

5-9
J. Małyszko
Niedokrwistość w chorobach nerek - spojrzenie po CHOIR, CREATE i ACORD
Anemia in kidney diseases - landscape after CHOIR, CREAT and ACORD trials

10-14
J. Witkowicz
Czy stosowanie gadolinowych środków cieniujących u chorych z przewlekłą chorobą nerek jest bezpieczne?
Are the gadolinium-based contrast agents safe in patients with chronic kidney disease?

15-21
A. Lewandowicz, M. Bakun, J. Imiela, M. Dadlez
Proteomika w uronefrologii - nowe perspektywy diagnostyki nieinwazyjnej?
Proteomics in uronephrology - new perspectives of noninvasive diagnostics?


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

22-25
M. Bednarek, A. Budzyński, K. Rembiasz, Z. Biesiada, A. Brzychczy
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową po przeszczepieniu nerki - doświadczenia własne
Laparoscopic cholecystectomy after kidney transplantation - our own experience


HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

26-51
Z. Fałda
Historia powstania i rozwoju Ośrodka Dializ w I Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie
History of the establishment of the Dialysis Department of the 1st Clinic of Internal Medicine of the Medical Academy in Warsaw