SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

65-80
B. Rutkowski, R. Nowaczyk, P. Mierzicki, M. Majkowicz, W. Sułowicz w imieniu Komitetu Sterującego Badania QC-QL 2005
Jakość leczenia a jakość życia w polskich ośrodkach hemodializy w 2005 roku. Cześć II. Jakość leczenia
Quality of care vs quality of life in haemodialysis centers in Poland in the year 2005. Part II. Treatment quality

81-85
B. Rutkowski
Miejsce wtórnych glomerulopatii pośród przewlekłych chorób nerek
Place of secondary glomerulopathies among chronic kidney diseases

86-90
M. Wieliczko, J. Matuszkiewicz-Rowińska, M. Nowaczyk, K. Bijak, S. Niemczyk, J. Przedlacki, D. Włodarczyk
Wpływ alfa-tokoferolu na komórkową i humoralną odpowiedź immunologiczną u chorych przewlekle hemodializowanych - badanie randomizowane z zastosowaniem podwójnie ślepej próby
The influence of alpha-tocopherol on humoral and cellular immunological response in hemodialysis patients: a randomized double-blind placebo-controlled study

91-94
J. Przedlacki, R. Gellert, D. Daniewska, S. Niemczyk, M. Stopiński, M. Świtalski, J. Imiela, M. Papliński, A. Sokalski, A. Podgórzak, J. Puka, B. Kaczanowska, J. Grochowski, T. Zakrzewska, E. Wojtaszek, M. Dylewska, M. Grzeszczyk, K. Ostrowski
Złamania kości u pacjentów, mieszkańców Mazowsza z przewlekłą chorobą nerek w okresie przeddializacyjnym - badanie retrospektywne
Bone fractures prior to dialysis treatment in chronic renal failure in Mazovia Region of Poland - a retrospective study


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

95-101
K. Janda, W. Sułowicz
MIRCERA - innowacyjny lek w terapii niedokrwistości chorych z przewlekłą chorobą nerek
MIRCERA - an innovative agent in anaemia management in patients with chronic kidney disease.

102-103
A. Książek, W. Załuska
Krioglobulinemia
Cryoglobulinemia

104-107
A. Więcek, M. Zarzecki
a Nerkowe aspekty zespołu antyfosfolipidowego
Renal aspects of antiphospholipid syndrome

108-112
M. Nowicki
Związki wiążące fosforany - mity i fakty
Phosphate binders - myths and facts

113-118
W. Sułowicz, M. Sobaszek-Pitas
Fosrenol - nowe możliwości leczenia hiperfosfatemii w przewlekłej chorobie nerek
Fosrenol - new obtions in hyperphosphatemia therapy in chronic kidney disease

119-123
O. Mazanowska, M. Klinger
Toczniowe zapalenie nerek: nowe spojrzenie na patogeneze oraz przesłanki leczenia czynnikami biologicznymi
Lupus nephritis: new insights into pathogenesis and premises for biologic therapy

124-127
M. Myśliwiec
Mikroangiopatie zakrzepowe - postępy w patogenezie, diagnostyce i leczeniu
Thrombotic microangiopathies - advances in pathogenesis, diagnostics and therapy


STRESZCZENIA

129-147
Streszczenia - XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 5-7 czerwca 2008, Poznań