SPIS TREŚCI
STANOWISKO ZESPOLU EKSPERTÓW - EXPERT GROUP STATEMENT

87-88
Stanowisko Zespołu Ekspertów dotyczące aktualnych problemów leczenia niedokrwistości nerkopochodnej
Expert group statement concerning present aspects of renal anemia therapy


ZALECENIA - RECOMMENDATIONS

89-99
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Krajowych Konsultantów w dziedzinie: Transplantologii Klinicznej, Chorób Zakaźnych, Hematologii i Nefrologii dotyczące postepowania profilaktycznego i leczniczego w zakałeniu wirusem cytomegalii
Guidelines of the Polish Society of Transplantation, National Consultant`s of Clinical Transplantology, Infectious Diseases, Haematology and Nephrology concerning prophylaxis and treatment of Cytomegalovirus infection


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

100-105
M. Miklaszewska, J.A. Pietrzyk, W. Su3owicz, P. Korohoda, R. Rumian, M. Szymonski, L. Krawentek
Wpływ reutylizacji dializatorów kwasem nadoctowym na nanostrukture powierzchni błon dializacyjnych ocenianej techniką mikroskopii sił atomowych
Evaluation of dialysers reprocessing techniques with peracetic acid on dialysis membranes` nanostructure based on atomic force microscopy

106-111
M. Miklaszewska, J.A. Pietrzyk, W. Sułowicz, P. Korohoda, R. Rumian, M. Szymonski, L. Krawentek
Wpływ reutylizacji dializatorów kwasem nadoctowym na stopień biozgodności wybranych błon dializacyjnych
Evaluation of dialysers reprocessing techniques with peracetic acid on dialysis membranes` biocompatibility

112-117
T. Grzelak, B. Szary, K. Czyżewska
Wpływ hialuronianu na funkcje transportowe otrzewnej in vitro: analizy porównawcze
Influence of hyaluronan on transport properties of the peritoneum in vitro: comparative analyses


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

118-120
M. Jankowska, M. Jankowski, A. Debska-Ślizien, B. Rutkowski
Nabyta torbielowatość nerek w praktyce klinicznej
Acquired cystic kidney disease in clinical practice

121-125
M. Napora, Z. Zdrojewski
Asymetryczna dimetylarginina (ADMA) jako czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
Asymmertic dimmethylarginine (ADMA) as a cardiovascular risk factor in patiens with chronic renal failure

126-132
J. Imiela, A. Lewandowicz
Cystatyna C w diagnostyce przewlekłej choroby nerek
Cystatin C in the diagnostic of chronic kidney disease


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

133-140
W. Wołyniec, M. Kożuchowska, A. Różanska-Kluziak, K. Sworczak, D. Jezior, J. Rojek-Trebicka, R. Rudka, K. Wojnarowski, Z. Zdrojewski, B. Rutkowski
Zwłóknienie pozaotrzewnowe - opis 15 przypadków oraz przegląd piśmiennictwa polskiego
Retroperitoneal fibrosis - analysis of 15 cases and review of papers previously published in Polish