SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

140-146
B. Charra, C. Chazot, G. Jean, J-M. Hurot, T. Vanel, J-C. Terrat, C. Lorriaux, B. Mayor, C. Vovan
Long 3 x 8 hr dialysis: the Tassin experience
Długie dializy 3 x 8 godzin: doświadczenia ośrodka w Tassin

147-151
A.L. Friedman, E.A. Friedman
Geriatric renal transplantation: foolish or fabulous?
Przeszczepianie nerek u pacjentów w wieku podeszłym: szaleństwo czy terapia z wyboru?

152-155
P. Rutkowski, B. Rutkowski
Novel family of uremic toxins
Nowa rodzina toksyn mocznicowych


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

156-158
Z.J. Twardowski
Buttonhole method for needle insertion into A-V fistula
Wprowadzanie igły dializacyjnej do przetoki metodą "buttonhole"

159-162
E.A. Friedman, A.L. Friedman
Pandemic ESRD in diabetic persons is decreasing in incidence
Spadek częstości występowania niewydolności nerek spowodowanej nefropatią cukrzycową

163-165
M.M. Avram, J. Chattopadhyay, P.A. Fein, N. Mittman
Monitoring albumin level as an indicator of nutrition in uremia therapy
Monitorowanie poziomu albumin jako wskaźnika stanu odżywienia w leczeniu chorych z mocznicą

166-168
S. Czekalski
Microalbuminuria as a reversible marker of kidney and vascular damage
Mikroalbuminuria jako odwracalny wskaźnik uszkodzenia nerek i naczyń

169-171
J. Borawski, M. Myśliwiec, A. Rydzewska-Rosołowska
Pleiotropic effects of heparins
Plejotropowe działanie heparyn

173-176
A. Więcek, T. Nieszporek, J. Chudek
New erythropoiesis-stimulating agents - an update
Nowe czynniki stymulujące erytropoezę - aktualny stan wiedzy