SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

95-100
M. Napora, Z. Zdrojewski
Znaczenie asymetrycznej dimetylargininy (ADMA) w rozwoju chorób sercowo-naczyniowych
Role of asymmetric dimethylarginine (ADMA) in cadiovascular diseases


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

101-106
P. Jagodziński, M. Lichodziejewska-Niemierko, B. Bzoma, T. Liberek, B. Rutkowski
Dializa otrzewnowa w Polsce - wyniki ankiety ogólnopolskiej 2004
Peritoneal Dialysis in Poland - results of national survey 2004

107-111
B. A. Bojarski, P. Jaźwiec, B. Kędzierski, K. Moroń
Transcatheter embolisation of renal arteries: a novel technique
Embolizacja tętnic nerkowych w modyfikacji własnej

112-115
M. Lipiński, L. Jeromin
Terapia fotodynamiczna nawrotowych powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego
Photodynamic therapy of recurrent superficial bladder tumours


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

116-119
D. Cisło, M. Grzanka, A. Hałoń, Z. Hruby
Przypadek skuteczności zastosowania mykofenolanu mofetilu u 19-letniej kobiety z ogniskowo-segmentalnym stwardnieniem kłębuszków nerkowych (FSGS) o typie zapadniętych pętli (collapsing glomerulopathy) przebiegającym z ciężkim zespołem nerczycowym
The case of efficacy mycophenolate mophetil of 19-years old woman with focal-segmental glomerulosclerosis (FSGS) - collapsing glomerulopathy type with severe nephrotic syndrome

120-122
B. Sulikowska, D. Śmigiel-Staszak, A. Jarzemska, J. Manitius, G. Przybylski
Śródmiąższowe zapalenie płuc polekowe u pacjenta z układowym zapaleniem naczyń
Interstitial drug induced pneumonia in patient with vasculitis

123-124
K. Dziewanowski, Z. Czajkowski, E. Kopeć, T. Śluzar
Doszczepiać nerkę - czy nie doszczepiać? Oto jest pytanie
To implant a second kidney or not to implant? that is the question

125-129
G. Przybylski, Z. Włodarczyk, J. Czerniak, A. Adamowicz
Przypadek gruźlicy płuc i otrzewnej u chorego po transplantacji nerki
Pulmonal and peritoneal manifestation of tuberculosis following allogenic kidney transplantation - a case report

130-134
A. Ratajewska
Niewydolność serca u pacjenta leczonego powtarzaną hemodializą
Heart failure of a patient treated with repeated hemodialysis

135-139
J. Behunová, ź. Podracká, E. Sádová, Z. Kurcinová, A. Kováčová
Familial hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis - case reports and differencial diagnosis
Rodzinna hipomagnezemia z hiperkalciurią i wapnicą nerek - opis przypadku i diagnostyka różnicowa