SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

49-52
Oktawia Mazanowska, Marian Klinger
Leczenie kłębuszkowych zapaleń nerek - współczesne zasady i przyszłe możliwości
Therapy of glomerulonephritis - current principles and future possibilities

53-57
Andrzej Więcek, Henryk Karkoszka
Nefropatia IgA - aspekty terapeutyczne
IgA Nephropathy - therapeutic aspects

58-61
Stanisław Czekalski, Andrzej Oko
Leczenie błoniastego kłębuszkowego zapalenia nerek
Treatment of membranous glomerulopathy

62-67
Ryszard Grenda
Steroidooporne i steroidozależne submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek
Steroid-resistant and steroid-dependent minimal change glomerulonephritis

68-71
Zbigniew Hruby
Ogniskowe szkliwiejące kłębuszkowe zapalenie nerek
Segmental glomerulosclerosis

72-75
Stanisław Niemczyk, Łukasz Woźniacki
Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenia nerek ze szczególnym uwzględnieniem choroby anty-GBM
Rapidly progressive glomerulonephritis (RPGN) with particular emphasis on anti-GBM disease

76-81
Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Leczenie układowych zapaleń małych naczyń z obecnością przeciwciał ANCA
Treatment of systemic small-vessel vasculitis with presence of anti-neutrophil cytoplasm autoantibodies

82-87
M. Myśliwiec
Mikroangiopatie zakrzepowe
Thrombotic microangiopathies

88-90
Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Kontrowersje na temat zespołu niedożywienie, zapalenie, miażdżyca (MIA) w przewlekłej niewydolności nerek
The malnutrition-inflammation-atherosclerosis (mia) syndrome in chronic renal failure - current controversies


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

91-92
Ewa Wojtaszek, Monika Staszków, Stanisław Niemczyk, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Mykofenolan mofetilu w leczeniu opornego zespołu nerczycowego w przebiegu segmentalnego szkliwiejącego kłebuszkowego zapalenia nerek
Mycophenolate mofetil in the treatment of resistant nephrotic syndrome in the course of focal segmental glomerulosclerosis

93-94
Mirosław Jędras, Stanisław Niemczyk, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Skrajna, skąpoobjawowa hiponatremia u osoby przewlekle nadużywającej alkoholu - opis przypadku i komentarz
Severe hyponatremia secondary to an enormously high beer consumption - case report and commentary