SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1-6
M. Renke, L.Tylicki, P. Rutkowski, B. Rutkowski
Antagoniści receptorów AT-1 dla angiotensyny II (ARA) i inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA): razem czy osobno w terapii chorych z pierwotnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek - badanie 12 miesięczne. Propozycja standardu postępowania
Angiotensin II receptor antagonists (ARB) and angiotensin II converting enzyme inhibitors (ACEI): alone or both for treatment of primary glomerulonephritis - 12 months study. The treatment strategy recomendation

7-11
A. Bunio, A. Steciwko, A. Mastalerz-Migas, R. Kwieciński
Wartość diagnostyczna wybranych markerów metabolizmu kostnego w ocenie przemian kostnych u hemodializowanych chorych w zależności od stężenia PTH
Markers of bone metabolism and its usefulness in assessment of bone turnover in hemodialysis patients in relation to PTH concentration

12-16
A. Brzychczy, W. Lejman, B. Walatek, M. Szkwarła
Wpływ niektórych czynników jakościowych i ilościowych na funkcjonowanie przetoki tętniczo-żylnej przez okres dłuższy niż 24 miesiące
Influence of selected functional and quantitative parameters on functioning of A-V fistulas longer than 24 months

17-20
A. Brzychczy, W. Lejman, B. Walatek, M. Kraśnicka
Wybrane parametry badań biochemicznych i morfologii a czas działania przetok dializacyjnych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
Selected biochemical parameters plus total blood count and time of functioning of AV shunts in patients suffering from chronic renal insufficiency

21-26
A. Brzychczy, W. Lejman, M. Kraśnicka
Powikłania przetok tętniczo-żylnych wytwarzanych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek w przebiegu pierwotnych i wtórnych nefropatii
Complications of arterio-venous fistulas in patients suffering from chronic renal insufficiency due to primary and secondary nephropaties


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

27-30
M. Renke, W. Larczyński, P. Rutkowski, L. Tylicki, B. Rutkowski
Opis dwóch przypadków chorych z pierwotnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek skutecznie leczonych połączeniem leków z grupy antagonistów receptorów AT-1 dla angiotensyny II (ARA) i inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA)
Two clinical stages of patients with primary glomerulonephritis successfully treated with combined therapy with angiotensin II receptor antagonists (ARB) and angiotensin II converting enzyme inhibitors (ACEI)

31-33
I. Smarz-Widelska, L. Janicka, L. Kowalczyk, W. Załuska
Zapalenie naczyń z nadwrażliwości indukowane cyklosporyną
Cyclosporine-induced hypersensitivity vasculitis

34-37
I. Smarz-Widelska, M. Syroka-Główka, P. Książek, W. Załuska
Hiperkalcemia w wybranych przypadkach klinicznych
Hypercalcemia in selected clinical cases

38-41
S. Mozul, J. Dąbrowski, P. Książek, L. Janicka, W. Załuska
Masywne kalcyfikacje naczyniowe i wielonarządowe w przebiegu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjenta z rozpoznaniem schyłkowej niewydolności nerek w przebiegu zespołu Alporta
Massive vascular and multiorgan clacification during secondary hyperparathyreoidism in a patient with end stage renal failure and Alport syndrome

42-45
K. Jobs, P. Kaliciński, L. Skobejko-Włodarska, E. Śmirska, R. Grenda, A. Kamiński, M. Baka-Ostrowska
Przeszczepianie nerek u dzieci z poważnymi wadami dolnego odcinka dróg moczowych - wstępne doświadczenia własne
Renal transplantation in children with severe malformations of the lower urinary tract - single center preliminary experience